VEILIGHEID SPEERPUNT!

Voor FNV Spoor is veiligheid een speerpunt. Onze vakbondsleden bij de spoorwegen vinden veilig werken en veiligheid ook heel belangrijk én vanzelfsprekend. Veiligheid hoort bij vakmanschap en andersom.

Machinisten, monteurs, servicemedewerkers, railinfrawerkers, conducteurs, treindienstleiders, knooppuntcontrollers en procesleiders hebben een gezamelijk doel: ze willen én veilig werken én de veiligheid waarborgen. Veiligheid is bij uitstek een gezamenlijke verantwoordelijkheid. FNV Spoor verenigt al deze beroepsgroepen en ondersteunt hen bij hun gezamelijke verantwoordelijkheid voor de spoorwegveiligheid. Als één schakel van de ketting in de spoorbranche ontbreekt of niet soepel loopt, kan dat ernstige gevolgen hebben ......

Roel Berghuis
Bestuurder FNV Spoor